Brandvagt

I forbindelse med brandvagter er vores udgangspunkt, sikring af flugtveje, brandudstyr og sørge for at alle gæster/tilskuere føler sig trygge ved en eventuelt opstået brand. Vi er med til at skabe ro i eller panikopstået situationer.

I forbindelse med større arrangementer, som f.eks. koncerter, motorløb og store sportsstævner, tilbyder Østjysk Samaritter altid veluddannede brandvagter.

Brandvagterne indgår ofte som en fast del af arrangementets sikkerhedsberedskab.

Vores brandvagter bidrager aktivt til at højne sikkerheden og kan bl.a. varetage:

Hvis uheldet har været ude, kan det fra forsikringens side være et krav, at der efterfølgende skal være en brandvagt tilstede. En brandvagt til større uheld er præventiv overfor uvedkommende indblanding og kan være med til at forhindre, at skaden breder sig.