Kursus Elementær Brandbekæmpelse - 3 timer

• Forbrændingsteori / Brandtrekanten

• Slukningsteknikker

• Årsager til Brande

• Brandforebyggelse, særlige farer

• Gennemgang af div. Slukningsmidler

• Praktisk gennemgang / slukning af brand (Kursist)

• Førstehjælp til forbrændinger

• Alarmering og evakueringsplaner

• Situationsøvelser / praktiske øvelser / Brandvideo

Formål:

At kursisterne ruster sig teoretisk og får praktisk kendskab til brande, så de er i stand til at slukke mindre opståede brande med værende slukningsmidler samt alarmerer korrekt og evakuerer folk, indtil at den professionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.

Hvem kan deltage:

Alle der er fyldt 14 år. Kurset henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm., der ønsker et kort men grundigt og intensivt Brandkursus.

Antal kursister:

Af hensyn til den praktiske del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 12-15 deltagere pr. hold.