Førstehjælpskursus

Førstehjælpen er opdelt i moduler af 3 timers varighed. Ved deltagelse på 4 moduler for vedkommende viden inden for følgende.:

Førstehjælpskursus - 12 timer

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter

• Bevidsthedstilstande

• Trinvis førstehjælp til bevidstløse med/uden vejrtrækning

• Stabilt sideleje

• Hjertelungeredning voksne / børn

• Årsager til chok

• Førstehjælp til blødninger

• Fremmedlegemer i luftvejene

• Forbrændinger

• Hovedlæsioner

• Skader på nakke / rygsøjle / bækken

• Knoglebrud / forstuvninger

• Andre sygdomme og livstruende tilstande

• Førstehjælp ved Katastrofe / Krigstid

• Anatomi / fysiologi

• Situationsøvelser / praktiske øvelser

Formål:

At kursisterne ruster sig teoretisk og får praktisk kendskab til førstehjælp ved hjertestop således, at de er i stand til at stabiliserer eller genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil at den professionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.

Hvem kan deltage:

Alle der er fyldt 14 år. Kurset er kompetencegivende og henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm., der ønsker et mere grundigt og intensivt kursus. Et omfattende kursus for den professionelle, hvor vi går mere i dybden med kroppens anatomi. Endvidere kommer vi rundt om forskellige livstruende sygdomme. Kursisterne lærer at danne sig overblik og strukturere førstehjælpen, så de kan håndtere enhver situation uden panik og stress.

Antal kursister:

Af hensyn til den praktiske del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 15 deltagere pr. hold.

Vi afholder i samme omfang som vores hold opstart også førstehjælps kurser for at du kan få lov til at ansøge om lov til at tage kørekort.