Førstehjælpskurser - Basisuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Det centrale indhold på uddannelsen:

 

Del 1 = 15 minutter: Indledning og præsentation

Del 2 = 70 minutter: De 4 hovedpunkter, ABC-metode og stabilt sideleje/sideleje

Del 3 = 140 minutter: Hjerte-Lunge-Redning med og uden hjertestarter (AED) i praksis

Del 4 = 15 minutter: Afslutning og information om bevis

I alt = 240 minutter

 

Førstehjælp ved ulykker

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.  

Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.

Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

Samlet tidsanvendelse: 120 minutter