Førstehjælpskurser

Vores førstehjælpskurser tager udgangspunkt i DFR's (Dansk Førstehjælpsråd) førstehjælpsuddannelser. Uddannelser indeholder kvalitetskrav for planlægning, gennemførelse og kompetencesikring. 

Undervisningen skal gennemføres - alle tre punkter er lige prioriteret:
- Øvelsesbaseret (gennem træning af virkelighedsnære førstehjælpssituationer og scenarier)
- Elevaktiverende (via refleksioner, dialog og fælles oplevelser)
- Praksisnært (med relevant eksempler og konkrete cases)

Alle DFR ́s uddannelser består af forløb, der tidsmæssigt er struktureret med varighed fra 240 minutter – 1200 minutter.

Basisuddannelserne har to grene:
- Førstehjælp ved hjertestop, som er en kort uddannelse i HLR og hjertestarter (240 minutter)
- Førstehjælp ved ulykker, der er en introduktion til førstehjælpens grundlæggende principper og livreddende førstehjælp (120 minutter)

De to basisuddannelse kan afholdes i forlængelse af hinanden, og giver førstehjælpskompetence svarende til tidligere ”niveau minimum”. Det er et krav, at basisuddannelse skal have en varighed af mindst 240 minutter. Derfor skal basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” altid sammenkøres med ”Førstehjælp ved hjertestop” eller en tilvalgsuddannelse af minimum 120 minutters varighed.

 

Er du interesseret i at følge en kursus, eller ønsker du bare mere information, kan du skrive på kurser@oestjysksamaritter.dk

  • Navn *
  • Privat eller virksomhed?*
    Privat Virksomhed
  • Telefon *
  • E-mail *
  • Hvilket kursus har din interesse?
  • Besked
  • Hvordan har du hørt om os?