Førstehjælpskurser - Funktionsuddannelser

Medborgerførstehjælp (420 min)

Overordnet kompetencemål

Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop. Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Det centrale indhold på uddannelsen

 

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor (480 min)

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC principperne i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED). Deltageren kan udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Det centrale indhold på uddannelsen

 

Færdselsrelateret førstehjælp knallert (480 min)

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC principperne i forbindelse med hjertestop. Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED). Deltageren kan handle ud fra de 4 hovedpunkter ved færdselsrelaterede ulykker, hvor knallert er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Deltageren kan yde førstehjælp til personer ved de hyppigst forekommende skader opstået i forbindelse med trafikulykker.

Deltageren kan selvstændigt forebygge ulykker og kender de typiske årsager til ulykker med knallert. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende, ved de typiske årsager til ulykker med knallert.

Det centrale indhold på uddannelsen

 

Førstehjælpere med særligt ansvar (720 min)

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

 

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (420 min)

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn. Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

Det centrale indhold på uddannelsen