Profil

Østjysk Samaritter er dannet af en gruppe mennesker, med en stor baggrundsviden inden for Førstehjælp, Elementær Brandbekæmpelse og undervisning på disse områder.

Vi har besluttede at vores lyst til at gøre en indsats for mennesker i Danmark bedst kan praktiseres i et fællesskab. I dette tilfælde i form af at etablere en forening hvis overordnede formål beskrives i første del af formålsparagraffen (vedtægterne) som lyder:

Foreningens formål er, at hjælpe ved alle slags aktiviteter, hvor der er brug for Samarittervagter, brandvagter og udformning af beredskabsplaner, samt uddannelse af alle som har ønsket om undervisning i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse.

Vi gør opmærksom på, at foreningen ikke drives med gevinst for øje

Vi har på baggrund af ovenstående den 08. maj 2013 dannet foreningen ”Østjysk Samaritter” som foreløbig tilbyder en række aktiviteter, som samaritter- & brandvagter, hjælp til udbedring af beredskabsplaner, samt kurser i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse, som alle pt. foregår i Randers og omegn.

Foreningen har til dato 25 betalende medlemmer.

Vi skaber tryghed og sikkerhed til en hver opgave vi får, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Derfor er alle medlemmer, up to date med det nyeste inden for Førstehjælp og Brand.

Østjysk Samaritter tilbyder følgende produkter til offentlige- og private virksomheder, samt privatpersoner:

Og da vi ønsker at udvide vores arbejdsområde geografisk, ser vi det naturligt at efterspørgslen vil stige, i takt med, at vi får flere medlemmer.

Vi har oparbejdet en stabil kundekreds, som jævnligt bruger os til forskellige arrangementer. Her under vises nogle af de kunder som foreningen pt. har/har haft aftaler med:

Randers FC, Radio ABC, Nørhald musik/teaterforening, Motor Cross Randers afd., Randers Karateskole, Randers bryderklub og mange flere.

Da vi er en forening som har flere forskellige funktioner som nævnt ovenfor, mener vi at Østjysk Samaritters eksistensberettigelse er til stede, da vi hele tiden har fingeren på pulsen og ved hvad vi kan.

Et medlem i Østjysk Samaritter, er på frivillig basis, og der vil derfor ikke være honorering.

Du får dækket dine kørselsudgifter, og hvis det går ind over spisetiderne, får du også forplejningen betalt.